CAS 32 TATRA 815 6x6 technické zhodnotenie - THT SLOVENSKO

Jedná sa o techniku, ktorá sa využíva pri veľkých požiaroch ako zdroj hasiacej vody, ako aj na kyvadlovú prepravu hasiacej látky.

1. PODVOZOK
a) celková oprava motora vrátane jeho preskúšania na skúšobnej stolici
b) celková oprava spojky vrátane posilňovača
c) celková oprava prevodovej skrine
d) celková oprava prídavnej prevodovej skrine
e) celková oprava pomocného pohonu
f) celková oprava prednej nápravy
g) celková oprava I. zadnej nápravy
h) celková oprava II. zadnej nápravy
i) celková oprava riadenia
j) celková oprava brzdovej sústavy
k) celková oprava odpruženia vrátane výmeny vlnovcových pružín
l) celková oprava výfukovej sústavy vrátane výmenníka
m) celková oprava rámu
n) celková oprava vzduchovej sústavy vrátane všetkých komponentov
o) celková oprava kabíny, kabína vybavená novým čalúnením a novou sedačkou vodiča
p) celková oprava elektroinštalácie
q) celková oprava nezávislého naftového kúrenia v kabíne vodiča
r) kompletné premazanie podvozku
s) dodávka a montáž meniča napätia 24 V / 12 V
t) dodávka a montáž svetlometov do hmly
u) dodávka a montáž lampičky pre čítanie máp pri sedadle veliteľa
v) dodávka prípojky pre doplňovanie tlakového vzduchu, umiestnenej v blízkosti nástupu vodiča do automobilu, vrátane ochrannej krytky
z) nalakovanie podvozku a kabíny vodiča, vrátane antikoróznej úpravy dutín a spodných častí kabíny

Alternatívne:
Diely pri ktorých je predpoklad, že môžu byť poškodené v takom rozsahu, že už nebude možná ich oprava v rozsahu tejto špecifikácie a bude potrebná ich úplná náhrada:
a) akumulátory - 2x
b) tlmič výfuku
c) predný nárazník
d) predný blatník - zadný diel - 2x
e) predný blatník - bočný diel nad stúpačkou - 2x
f) predný blatník - predný diel - 2x
g) dvere pravé
h) dvere ľavé
i) predná kapota
j) sklo čelné
k) palivová nádrž
v) dodávka a montáž kropiacej lišty ovládanej z kabíny vodiča

2. NADSTAVBA
2.1 KAROSÉRIA
2.1.1. Predná skriňa
a) zhotovenie novej kostry z hliníkových profilov
b) montáž nových hliníkových roletiek s priebežným madlom namiesto pôvodných plechových dverí
c) predĺženie pravej prednej roletky až k dolnému okraju karosérie (zväčšenie úložného priestoru)
d) zhotovenie výklopného držiaku autonómnych dýchacích prístrojov vrátane boxov pre uloženie masiek
e) skrine a regály pre uloženie výbavy vyrobené z hliníkových plechov a profilov
f) zhotovenie oplechovania z hliníkových plechov, ktoré budú na kostru skrine prilepené
g) vytvorenie voľného priestoru v ľavej schránke prednej skrine pre umiestnenie doplnkovej výbavy
h) zrušenie rebríka a plošiny pre výstup na hornú plošinu z pravej strany vozidla

2.1.2 Zadná skriňa
a) zhotovenie novej kostry z hliníkových profilov
b) montáž nových hliníkových roletiek s priebežným madlom namiesto pôvodných plechových dverí
c) montáž zadných výklopných dverí
d) vyvedenie výtlačného potrubia pod úroveň podlahy zadnej skrine (pod roletky)
e) montáž výklopného pláta-regálu nad požiarne čerpadlo (vytvorenie úložného priestoru)
f) skrine, pláto a regály pre uloženie výbavy vyrobiť z hliníkových plechov a profilov
g) montáž jednomodulového rebríka na zadnú stenu vpravo pre výstup na hornú plošinu nadstavby; rebrík z oceľových profilov, s priečkami s nekĺzavou úpravou
h) montáž prietokového navijaku s elektrickým navíjaním do pravej schránky zadnej skrine
i) dodávka tvarovo stálej hadice DN 25 v dĺžke 60m s kombinovanou prúdnicou napr, TURBO SUPON 25
j) zhotovenie nového oplechovania z hliníkových plechov, ktoré budú na kostru skrine lepené

2.1.3 Rozmiestenie výbavy
a) štandardná výbava bude uložená v skriniach v regáloch z hliníkových plechov a profilov
b) kovové držiaky pre uchytenie výbavy budú pozinkované

2.1.4 Horná plošina
a) montáž novej hornej plošiny z protisklzového hliníkového plechu
b) zatmelenie a utesnenie hornej plošiny
c) montáž hliníkovej skrine pre uloženie výbavy
d) dodávka ťažnej tyče s držiakmi

2.2 NÁDRŽE
2.2.1 Nádrž na vodu
a) dodávka novej nádrže na vodu vyrobenej z oceľového plechu s antikoróznou povrchovou ochranou
b) zväčšenie objemu nádrže z 8200 l minimálne o 600 l
c) nové vlnolamy a prielez nádrže o priemere 510 mm
d) zrušenie tepelnej izolácie
e) zrušenie ohrevu vody v nádrži
f) nové zariadenie pre diaľkovú kontrolu množstva vody v nádrži

2.2.2 Nádrž na penidlo
a) nádrž na penidlo včleniť do nádrže na vodu; zvarená z nehrdzavejúceho plechu
b) zmena objemu penidlovej nádrže; nový objem 400 l
c) plniaci otvor na hornej časti nádrže s ochrannou obrubou pre rýchle plnenie

2.3 ČERPACÍ AGREGÁT
2.3.1 Čerpadlo
a) kompletná oprava - opieskovanie
b) dodávka a montáž zapínania pomocného pohonu z miesta obsluhy čerpacieho agregátu
c) odskúšanie čerpadla
d) zmeranie parametrov čerpadla
e) nalakovanie

2.3.2 Primiešavacie zariadenia
a) rekonštrukcia primiešavacieho zariadenia - ručné ovládanie regulačnej klapky
b) nový ovládací panel - pneumatické ovládanie
c) modernizácia ovládacích prvkov
d) modernizácia hladinomerov - stĺpcové ukazovatele stavu hladiny vody a penidla
e) zmeranie parametrov primiešavacieho zariadenia
f) nalakovanie

2.3.3 Armatúry
a) opieskovanie a demontáž do základných dielov
b) kompletná oprava armatúr
c) výmena všetkých gumených častí a tesniacich prvkov
d) nahradenie spätných klapiek na potrubí plnenia z hydrantu guľovými kohútmi
e) dodávka nového ovládania otáčok motora
f) nalakovanie

2.3.4 Výveva
a) kompletná oprava
b) nalakovanie

2.4 OTOČNÁ LAFETA
a) opieskovanie a demontáž do základných dielov
b) kompletná oprava
c) výmena všetkých gumených častí a tesniacich prvkov
d) ovládanie otáčok motora z priestoru obsluhy otočnej lafety
e) nalakovanie

2.5 ELEKTROINŠTALÁCIA
a) vyhotovenie novej elektroinštalácie nadstavby
b) dodávka a montáž žiarivkových telies pre osvetlenia okolia vozidla
c) dodávka a montáž presvetlených bočných odraziek
d) dodávka a montáž výstražnej aleje so svetlami oranžovej farby nad zadné výklopné dvere vozidla
e) dodávka a montáž zvukovej signalizácie zariadenia spätného prevodového stupňa
f) dodávka a montáž svetelnej zábleskovej rampy s dvomi zábleskovými majákmi modrej farby, so sirénou s možnosťou voľby tónu "WAIL", "HELP", "HI-LO" a s reproduktorom pre hlásenie
g) dodávka a montáž dvoch doplnkových LED svetiel modrej farby na prednú masku vozidla
h) dodávka a montáž zábleskového majáku modrej farby na zadnú časť nadstavby
i) dodávka a montáž prípojky s konektorom pre dobíjanie akumulátorov v tesnej blízkosti nástupu vodiča automobilu

3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA
3.1 PREDPOVRCHOVÁ ÚPRAVA
a) opieskovanie - oceľové disky
b) odmastenie

3.2 ANTIKOŔOZNE ŮPRAVY
a) diely oplechovania - hliníkový plech
b) podlaha pod kabínou vodiča - nástrek izolačnou antihlukovou a antiabrazívnou hmotou na báze kaučuku.